Uutiset

28.3.2024Hallituksen ja Ay-liikkeen valtataistelua hiekkalaatikollaLue lisää »24.4.2023Metsäluonnon monimuotoisuudestaLue lisää »12.12.2022Kaupunginjohtajan valinta 12.12.2022Lue lisää »1.12.2022TA 2023 - JyväskyläLue lisää »26.9.2022KymppiR2022-ohjelmastaLue lisää »19.1.2022Ei maakuntaverolleLue lisää »4.1.2022Terveyspalvelut on turvattava Tikkakoskella ja Palokassa aluehallintouudistuksessaLue lisää »9.12.2021Aluevaalit - palveluvaalitLue lisää »4.12.2021Jyväskylän talousarvion 2022 korjauksetLue lisää »

Kuka ?

Olen olen toiminut jo useita vuosia kunnallispolitiikassa.

Minulla on laaja ja pitkä kokemus taloushallinnon alalta. Ammatiltani olen controller ja työskentelen yhdessä Suomen valtion kuudessa yleissivistävästä erityisoppilaitoksessa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.

Haluan olla tekemässä koko Jyväskylästä meille kaikille turvallista ja innostavaa asuinpaikkaa, jossa meidän on hyvä elää, asua, opiskella ja yrittää. Palveluiden tulee olla helposti saatavilla kohtuullisin kustannuksin.

Arvostan perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten aktiivisuutta olla rakentamassa omaa elämää yhdessä toimien. Elämää jo enemmän nähneillä on pitkä ja arvostettava kokemus, josta meidän nuorempien tulee oppia.
Jari Colliander on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtaja 2004-2021. Ryhmän varapuheenjohtaja 2/2022 alkaen.

Nyt 8/2021 alkaen kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.


Kokemusta, osaamista on kertynyt ryhmän vetämisestä liki 20 vuotta ja kahdessa eri kunnassa.

Tulevaa

Valtuuston kokoukset pidetään 2024 maanantaisin klo 18.

Syyskaudella 26.8., 30.9., 7.10., 28.10., 4.11., 25.11. ja 9.12.2024

TA 2023 - Jyväskylä

01.12.2022

Keskustan ryhmä on kokonaisuudessaan melko tyytyväinen nyt esitettyyn talousarvioon.

 

Keskustan ryhmä on ollut aktiivinen talousarvion valmistelussa. Olemme tehneet esityksiä, jotka on hyväksytty valtuustolle nyt esitettävään talousarvioon.

 

Keskustan esityksen mukaan talousarviossa on viisi tärkeää kohtaa:

 

Sivistyslautakunta

Sivistyspalveluissa määrärahaa lisätään 2.000.000 euroa, jota lautakunta kohdentaa lisäyksenä käyttösuunnitelmapäätöksessään. Tukea saavat mm.  palvelutarpeen kasvusta johtuvat lisäkustannukset, kohoavat kuljetuskustannukset, kehitysvammaisten iltapäivätoiminta, nuorisopalvelut ja koulujentoiminta. Tärkeänä lisäyksenä saimme myös lukiokoulutuksen rahoituksen varmuuden taloussuunnitelmaan 2024–2025.

 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa Keskustan ryhmän näkemyksen mukaisesti parannettiin myös kaupunginjohtajan esitystä lisäämällä kulttuuri- ja liikuntapalveluihin 300 000 euroa. Lautakunta kohdentaa harkintansa mukaisesti mm. vuokratukea yksityisille seuroille, lisätä tukea taiteen vapaan kentän toimintaan ja mahdollistaa pääkirjaston sunnuntaiaukiolon laajennuksen. Nyt mahdollistuu myös kirjastoauton uusinta.

 

 

Kaupunkirakenteessa Keskustan ryhmä on ollut huolissaan rakennuslupien käsittelyaikojen pituudesta. Keskusta ryhmä toivoo uuden toimialajohtajan johdolla asiakaspalvelun parantuvan ja nopeutuvan. Edellytämme joustavuutta ja parempaa asiakaspalautetta. Negatiiviset kirjoitukset mediassa eivät edistä Jyväskylän imagoa ja haluttavuutta asuinpaikkana.

 

Keskustan ryhmän toimesta lisättiin kaupunkirakenteen toimialaan myös luontoympäristön monimuotoisuuden parantamiseksi toiminnalliseksi tavoitteeksi luonnonniittyjen lisääminen. Koko Jyväskylän kehittäminen on Keskustan ryhmälle tasapuolista ja tärkeää.

 

Tilapalveluissa Keskusta hakee säästöjä tilakustannuksissa tiivistämällä tilojen käyttöä ja keskittämällä työskentelytiloja tarkoituksenmukaisuus huomioiden kaupungin omiin tiloihin
vuokratilojen sijaan.

 

Konsernihallinnon Hyvinvointitoimikunnassa esityksestämme saimme lisäresurssin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja jalkauttamiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskitettyihin tehtäviin kohdennetaan kaupungin sisäisin järjestelyin yksi lisähenkilötyövuosi. Tunnistamalla ja luomalla vahvemmin matalan kynnyksen palveluita, säästämme ja lisäämme esimerkiksi nuorten mielenterveyspalvelujen vaikuttavuutta.  Lisäresurssin avulla voimme tunnistaa entistä paremmin ne palvelut, jotka ovat avainasemassa kuntalaisten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämistyössä ja löytää entistä parempia keinoja kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Lisäresurssin avulla saamme (viimein) jalkautettua lukuisat hyvinvointiohjelmat eri palvelualueille ja muutettua hyvät ohjelmat ja suunnitelmat käytännön toiminnaksi.

 

Edelleen koimme hyvänä sotainvalidien lisätuen Sotainvalidien Sairaskodin toiminnan päättyessä.

 

Keskustan ryhmä ei kannata kertaluonteiseksi vuonna 2021 päätetyn vuodelle 2022 tarkoitetun henkilöstöetuuden jatkamista, vaan halusimme kohdentaa nämä varat opetukseen ja kaupungin tarjoamiin pakollisiin palveluihin niitä enemmän tarvitseville. Henkilöstöhän saa muita etuuksia kaupungin järjestämissä kulttuuri- ja liikuntapalveluissa.

 

 

Investoinneista

Jyväskylässä investoidaan nyt runsaasti mm. liikuntaan ja kulttuuriin. Museot ovat työnalla, teatteritaloon tullaan panostamaan ja musiikin väistöä toteutetaan. Pesäpallostadion uusitaan.   Hipposkin saattaa edetä. Keskustan kannattaa korjausinvestointeja ja toivoo jatkossa investointien painottuvan enemmän kasvuinvestointeihin.

 

 

Tulojen kattamiseksi talousarvio on Keskustan linjan mukainen. Talouden sopeuttamistoimenpiteinä voidaan ottaa Alvalta osinkoa sen tuleva tuhdin tuloksen johdota. Näin Alva voi antaa kaupunkilaisille takaisin sen, mitä se nyt korkeilla sähkönhinnoilla asiakkailtaan markkinoiden mukaan perii. Kuitenkin Alva on ilmoittanut edelleen korottavansa hintojaan. Puutumme tähän toisaalla.

 

Kustannuksien hallinnassa meidän tulee nostaa esiin keinoja tehtävien hoitamiseen pienevällä resurssilla. Sote muutos muuttaa suuresti kaupungin volyymia. Taloutta ei voi pitkäjänteisesti tasapainottaa kertaluonteisilla tuloilla kuten omaisuuden myynnillä.

 

Hyvät valtuutetut

Keskustan ryhmä kiittää muita valtuutettuja yhteisiin näkemyksiin pääsystä. Meille valtuutetuille on annettu vastuu katsoa budjettia ja sen prosessia tarkoituksenmukaisuuden, järkevyyden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

28.03.2024Hallituksen ja Ay-liikkeen valtataistelua hiekkalaatikolla
24.04.2023Metsäluonnon monimuotoisuudesta
12.12.2022Kaupunginjohtajan valinta 12.12.2022
01.12.2022TA 2023 - Jyväskylä
26.09.2022KymppiR2022-ohjelmasta
19.01.2022Ei maakuntaverolle
04.01.2022Terveyspalvelut on turvattava Tikkakoskella ja Palokassa aluehallintouudistuksessa
09.12.2021Aluevaalit - palveluvaalit
04.12.2021Jyväskylän talousarvion 2022 korjaukset
30.11.2021Yksityistiet

Siirry arkistoon »