Uutiset

28.3.2024Hallituksen ja Ay-liikkeen valtataistelua hiekkalaatikollaLue lisää »24.4.2023Metsäluonnon monimuotoisuudestaLue lisää »12.12.2022Kaupunginjohtajan valinta 12.12.2022Lue lisää »1.12.2022TA 2023 - JyväskyläLue lisää »26.9.2022KymppiR2022-ohjelmastaLue lisää »19.1.2022Ei maakuntaverolleLue lisää »4.1.2022Terveyspalvelut on turvattava Tikkakoskella ja Palokassa aluehallintouudistuksessaLue lisää »9.12.2021Aluevaalit - palveluvaalitLue lisää »4.12.2021Jyväskylän talousarvion 2022 korjauksetLue lisää »

Kuka ?

Olen olen toiminut jo useita vuosia kunnallispolitiikassa.

Minulla on laaja ja pitkä kokemus taloushallinnon alalta. Ammatiltani olen controller ja työskentelen yhdessä Suomen valtion kuudessa yleissivistävästä erityisoppilaitoksessa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.

Haluan olla tekemässä koko Jyväskylästä meille kaikille turvallista ja innostavaa asuinpaikkaa, jossa meidän on hyvä elää, asua, opiskella ja yrittää. Palveluiden tulee olla helposti saatavilla kohtuullisin kustannuksin.

Arvostan perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten aktiivisuutta olla rakentamassa omaa elämää yhdessä toimien. Elämää jo enemmän nähneillä on pitkä ja arvostettava kokemus, josta meidän nuorempien tulee oppia.
Jari Colliander on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtaja 2004-2021. Ryhmän varapuheenjohtaja 2/2022 alkaen.

Nyt 8/2021 alkaen kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.


Kokemusta, osaamista on kertynyt ryhmän vetämisestä liki 20 vuotta ja kahdessa eri kunnassa.

Tulevaa

Valtuuston kokoukset pidetään 2024 maanantaisin klo 18.

Syyskaudella 26.8., 30.9., 7.10., 28.10., 4.11., 25.11. ja 9.12.2024

Tavoitteita tulevaan.

Vaaleista päätetään myöhemmin, mutta aikainen lintu madon nappaa. Siksi haluan olla ajoissa liikkeellä.

Wemmi_21.4.2018.jpg

Alla tavoitteet asukkaiden hyväksi:

 


Tässä ytimekkäästi muutama kohta 

                     

 
-          Sote-uudistuksen ydin ovat tasa-arvoinen ja nopea pääsy perusterveydenhuoltoon, hoidon jatkuvuus ja sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen
 
-          Toisena uudistuksen erittäin tärkeänä tarkoituksena on vahvistaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluita tarvitsevan asiakkaan ääntä, asiakaslähtöisyyttä sekä ehkäistä pallottelua luukulta luukulle.
 
-          Palveluiden tuottamisen roolit sen sijaan selkeytyvät, kun kaupunki voi keskittyä hyvinvoinnin edistämiseen ja maakunta sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamiseen valtion rahoittamana.
 
-          Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen kaupunkien pääfokus on koulutuksessa, asukkaiden hyvinvoinnissa, kulttuurissa, kaavoituksessa, yhdyskuntatekniikassa ja elinvoiman edistämisessä. Kunnat ja kaupungit ovat entistä enemmän alueensa elinvoiman edistäjiä. Erottautuminen ja strategiset valinnat ovat aiempaa tärkeämpiä.
 
-          Maakuntauudistus selkeyttää ja keventää hallintoa. Yli neljänsadan organisaation tehtävät siirretään 18 maakunnalle. Se, että maakuntien toiminta rakentuu pitkälti nykyisen sairaanhoitopiirijaon pohjalle, tekee uudistuksen toteuttamisesta helpompaa.
 
-          Maakuntauudistus ei luo vastakkainasettelua. Jokaisessa maakunnassa tiedetään maakuntakeskuksen ja seutukaupunkien suuri merkitys maakunnan vetureina. Maakuntauudistuksella päätösvaltaa siirretään valtion aluehallinnolta vaaleilla valittaville maakuntapäättäjille. Menestyvä maakunta on osiensa summa. Yhdessä tekemällä saadaan aikaan enemmän – niin maakuntakeskusten, seutukaupunkien ja maaseudun parhaaksi.


SKI-SUOMI – SUOMEN TOIMIVIN MAAKUNTA!

 

Eikö olisikin mukavaa, jos meillä kaikilla olisi mahdollisuus opiskella ja saada töitä lähialueelta? Lapsia voitaisiin hoitaa kotona niin haluttaessa ja vanhukset saisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Liikenne toimisi teiden ja junien osalta nykyistä paremmin ja hyödyntäisimme metsiämme ja vesistöjämme kestävällä tavalla. Terveyspalveluissa jonot lyhenevät, meitä kaikkia arvostettaisiin eikä kukaan olisi yksin. Ja että saisimme itse päättää näistä asioista - me keskisuomalaiset?

 

Niin meidänkin mielestä. Siksi me haluamme tehdä Keski-Suomesta Suomen toimivimman maakunnan!

 

Tavoitteemme ja tahtomme tulevassa maakunnassa ovat, että maakunnan palvelut tulee olla saatavissa ja saavutettavissa.

 

TERVEYS JA TURVALLISUUS - HOIVA JA HUOLENPITO

 1. Turvaamme lähipalvelujen saatavuuden kaikille - kukkaron paksuudesta tai      asuinpaikasta riippumatta.
 2. Tuemme myös pienten lasten hoitoa kotona – perheen vaihtoehdot ja hyvinvointi ovat meille tärkeitä.
 3. Laajennamme etsivää nuorisotyötä ja nostamme sen ikärajaa.
 4. Lastenpsykiatrisen osastohoitopalvelut tulee olla omassa maakunnassa.
 5. Panostamme ikäihmisten monipuolisten palvelujen saatavuuteen.
 6. Tuemme omaishoitajien jaksamista ja ikäihmisten edellytyksiä asua omassa kodissaan.
 7. Poliisia, palokuntaa ja ensihoitoa ei ajeta alas  harvemmin asutuilla alueilla.
 8. Kuntatasolla meidän on mahdollistettava lapsille turvallinen oppimisen polku yhdessä koulujen ja perheiden kanssa.  Laadukasta palvelua varhaiskasvatuksesta korkea-asteen opintoihin on jatkossa  pidettävä entistä tärkeämpänä riittävät resurssit turvaten.
 9. Nuorille tarjotaan elämänhallintakoulutusta.

 

 

HYVINVOINTI, ASUMINEN JA ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

 1. Huolehdimme edullisesta asumisesta kaavoittamalla      Keski-Suomen elinvoimaiseksi. Maakuntavaltuuston 1.12.2017 hyväksytty maakuntakaava      toimii strategisena oppaana maakuntamme kasvulle ja hyvinvoinnille.
 2. Turvaamme myös viihtyisät puistot ja metsät kaupungeissa      ja taajamissa.
 3. Turvallinen ja viihtyisä ympäristö syntyy kuntalaisia kuuntelevalla      kaavoituksella, rakentamisella ja palvelujen tarjoamisella.

 

 

TYÖ JA TOIMEENTULO

 1. Uudistamme työelämäpalvelut, puramme byrokratiaa ja      nopeutamme lupamenettelyjä.
 2. Korjaamme maakunnan työttömyyden alle 10 prosenttiin.
 3. Etsimme toimivia, käytännönläheisiä ja asiakaslähtöisiä      ratkaisuja maakunnan kasvupalveluiden ja kuntien elinkeinotoimien kesken.      Palvelut on saatava läheltä.
 4. Estämme syrjäytymistä nuorista vanhuksiin.
 5. Autamme yrittäjiä työllistämään. Kannustamme uuden      kokeiluun ja yhteistyöhön. Saumaton yhteistyö maakunnan elinkeinoelämän,      järjestökentän ja koulutusorganisaatioiden kanssa on keskeinen      kilpailutekijä maakunnan menestyksen kannalta tulevaisuudessa.
 6. Vain henkilöstön osaamisesta huolehtimalla maakunnat      voivat säilyttää kilpailukykynsä niin sote- kuin elinvoimapalveluissa.      Elinikäinen oppiminen on todellisuutta.
 7. Maakunnan talouden tulee olla tasapainossa alusta      saakka.

 

 

LIIKENNE JA LOGISTIIKKA

 1. Panostamme teiden perusparannuksiin koko maakunnassa. Tuemme      moottoritien rakentamista ja sumppujen poistamista.
 2. Turvallisuus on teillä pääasia. Valaisemme pääväyliä enemmän.
 3.  Edistämme  tunnin junayhteyttä Tampereelle. Henkilöjunaliikenne Äänekoskelle on avattava  vuonna 2025.

 

 

ELINKEINO JA MATKAILU

 1. Hajautetusti tuotettu uusiutuva energia työllistää      Keski-Suomessa.
 2. Edistämme elinkeinoelämää nopeammilla yhteyksillä.
 3. Panostamme Keski-Suomen matkailunedistämiseen aina    samoilusta golfaamiseen ja laskettelusta festivaaleihin.
 4. Sujuvoitamme työllistymistä elämän eri vaiheissa.     
 5. Vahvistamme yrittäjyyden ja yritysten toimintaedellytyksiä      myös maaseudulla.
 6. Panostamme tehokkaasti maakunnan elinvoimaisuuden   ja vetovoiman kehittämiseen – luomme puitteita uusien yritysten    syntymiselle ja kasvulle.

 

 

TULEVAISUUS

 1. Investoimme neuvoloihin, kouluihin ja lasten      hyvinvointiin. Huolehdimme meille rakkaimmista.
 2. Vaalimme terveellistä rakentamista.
 3. Panostamme lastensuojeluun ja ennaltaehkäisevään   työhön.
 4. Edistämme äänioikeuden antamista 16-vuotiaille.
 5. Tavoitteemme on, ettei digitaalista eriarvoisuutta    pääse syntymään eri alueiden välillä. Edistämme palvelujen     saavutettavuuden lisäksi nopeaa yhteyttä, jota tarvitaan myös etätyössä ja   yritystoiminnassa.
 6. Tulevaisuus tehdään yhdessä. Vahvistamme kansalaisten      vaikutusmahdollisuuksia, maakuntamme itsenäisyyttä ja uudistamme sen      rahoitusta. Jokaiselle kansalaiselle annetaan myös vaalien välillä      mahdollisuus lausua mielipiteitään ja heitä kuunnellaan.
 7.  Tulevaisuus luodaan nyt - ole mukana.

 

Uudessa maakunnassa keskeiset tulevaisuuden rakentamisen työkalut ovat oman, kansanvaltaisen hallintomme käsissä. Meistä itsestämme riippuu, kuinka hyvällä yhteistyöllä pystymme vaativan tehtävämme hoitamaan. Tule mukaan rakentamaan yhteistä maakuntaa.

 

Lue lisää - www.keskusta.fi

 

KESKUSTA - LÄHELLÄ SINUA

JC_8.4._kuva_aira_ahonen.jpg