Uutiset

28.3.2024Hallituksen ja Ay-liikkeen valtataistelua hiekkalaatikollaLue lisää »24.4.2023Metsäluonnon monimuotoisuudestaLue lisää »12.12.2022Kaupunginjohtajan valinta 12.12.2022Lue lisää »1.12.2022TA 2023 - JyväskyläLue lisää »26.9.2022KymppiR2022-ohjelmastaLue lisää »19.1.2022Ei maakuntaverolleLue lisää »4.1.2022Terveyspalvelut on turvattava Tikkakoskella ja Palokassa aluehallintouudistuksessaLue lisää »9.12.2021Aluevaalit - palveluvaalitLue lisää »4.12.2021Jyväskylän talousarvion 2022 korjauksetLue lisää »

Kuka ?

Olen olen toiminut jo useita vuosia kunnallispolitiikassa.

Minulla on laaja ja pitkä kokemus taloushallinnon alalta. Ammatiltani olen controller ja työskentelen yhdessä Suomen valtion kuudessa yleissivistävästä erityisoppilaitoksessa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.

Haluan olla tekemässä koko Jyväskylästä meille kaikille turvallista ja innostavaa asuinpaikkaa, jossa meidän on hyvä elää, asua, opiskella ja yrittää. Palveluiden tulee olla helposti saatavilla kohtuullisin kustannuksin.

Arvostan perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten aktiivisuutta olla rakentamassa omaa elämää yhdessä toimien. Elämää jo enemmän nähneillä on pitkä ja arvostettava kokemus, josta meidän nuorempien tulee oppia.
Jari Colliander on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtaja 2004-2021. Ryhmän varapuheenjohtaja 2/2022 alkaen.

Nyt 8/2021 alkaen kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.


Kokemusta, osaamista on kertynyt ryhmän vetämisestä liki 18 vuotta ja kahdessa eri kunnassa.

Tulevaa

Valtuuston kokoukset pidetään 2024 maanantaisin klo 18.
Kevätkaudella 22.4., 13.5. ja 10.6.2024.

Jyväskylän talousarvion 2022 korjaukset

04.12.2021

Näin muutettiin talousarviota Jyväskylässä 2022

Kasvun ja oppimisen määrärahaan lisätään toimintatuloja 206 200 euroa ja toimintakuluja 769 300 euroa. Toimintakate heikkenee 563 100 euroa. Määrärahan lisäys kohdennetaan kolmen yksityisen päiväkodin siirtymiseen osaksi kaupungin varhaiskasvatuspalveluja. Määräraha kohdennetaan täsmällisesti lautakunnan käyttösuunnitelmapäätöksessä.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusarviota korotetaan 249 900 euroa johtuen kaupungin teatterin ja orkesteri valtionosuuspäätöksistä. Vastaava euromäärä lisätään kulttuuri- ja liikuntapalveluiden määrärahaan toimintakuluksi kohdennettavaksi taidelaitosten toimintaan lautakunnan käyttösuunnitelmapäätöksessä.

Lisäksi tehdään seuraavat euromääräiset muutokset:

Sosiaali- ja terveyspalvelut: Määrärahaa lisätään 704 000 euroa, lautakunta kohdentaa lisäyksen käyttösuunnitelmapäätöksessä.

Kasvun ja oppimisen palvelut: Määrärahaa lisätään 900 000 euroa, lautakunta kohdentaa lisäyksen käyttösuunnitelmapäätöksessä.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Määrärahaa lisätään 88 000 euroa, lautakunta kohdentaa lisäyksen käyttösuunnitelmapäätöksessä.

Kaupunkirakennepalvelut: Määrärahaa lisätään 50 000 euroa, lautakunta kohdentaa lisäyksen käyttösuunnitelmapäätöksessä.

Konsernihallinnon määrärahaa vähennetään 500 000 euroa.

Maan myyntituloarvioita nostetaan 300 000 euroa.

Korkomenoarviota pienennetään 200 000 euroa.

Kunnallistekniikan investoinneista vähennetään 1 000 000 euroa.

Konsernihallinnon irtaimen omaisuuden määrärahan ICT-investoinneista vähennetään 500 000 euroa.

Lisäksi tehdään seuraavat tekstimuutokset:

Yleisperustelut, Taloudelliset lähtökohdat, Hyvinvointialueuudistus 2023, sivulle 20 tehdään seuraava tekstilisäys: ”Vuoden 2022 aikana uudistetaan kaupunkiorganisaation rakenne vastaamaan niitä tehtäviä, jotka jäävät kaupungin vastuulle hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023.”

Yleisperustelut, Kaupunkistrategia, Kaupunkistrategian kärjet, sivulle 39 tehdään seuraava tekstilisäys: ”Työllisyysasteen nostamiseksi, ns. sakkomaksujen alentamiseksi ja verotulopohjan vahvistamiseksi uudistetaan elinkeinopolitiikka sekä hyödynnetään täysimääräisesti MAL-sopimus ja työllisyyden kuntakokeilu.”

Konsernihallinto, Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet, Toiminnalliset tavoitteet, sivulle 71 lisätään seuraavat toiminnalliset tavoitteet: ”Henkilöstöpalvelut: Nuorten kesätyösetelien määrää kasvatetaan 200 kappaleeseen” ja ”Päätöksenteon tuki: Järjestöjen tuet ja avustukset listataan ja yleiset avustusten myöntämisperiaatteet tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.”

Konsernihallinto, Talous ja strategia, Toiminnan painopistealueet, Strategia ja kehittäminen, sivulle 82 tehdään seuraavat muutokset: poistetaan sanasta ”suurkaupunkistrategia” sanan alkuosa ”suur” sekä lisätään seuraava täydennys ”Edunvalvonnalliset painopisteet ovat edelleen saavutettavuudessa, kuten VT 4 tiehankkeet ja lentoliikenteen jatkuvuus sekä raideliikenneyhteyksien kehittäminen.”

Konsernihallinto, Elinkeino ja työllisyys, Toiminnan kuvaus, sivulle 84 tehdään seuraava tekstilisäys: ”Elinkeino ja työllisyys -palvelualueen tehtävät tarkastellaan. Arvioidaan tarve lautakunta/jaostorakenteelle työllisyys- ja elinkeino, Business Jyväskylä ja matkailu -palveluyksiköiden tehtävien osalta. Tehdään tarvittavat muutokset osana koko organisaation uudistamista.”

Konsernihallinto, Elinkeino ja työllisyys, Toiminnan painopistealueet, Business Jyväskylä -elinkeinoyksikkö, sivulle 86 tehdään seuraava täydennys tekstin loppuun: ”Yritysasiakkaiden palveluiden kehittämisprojekti jatkuu vuonna 2022 johdon ja esimiesten valmennuksella sekä asiakaspolkujen ja -prosessien, mm. lupaprosessien kehittämisellä ja sujuvoittamisella.”

Konsernihallinto, Elinkeino ja työllisyys, Toiminnan painopistealueet, Visit Jyväskylä Region, sivulle 88 tehdään seuraava tekstilisäys: ”Lisäksi Jyväskylän kaupunki on mukana Päijänne biosfääriksi -hankkeessa yhdessä Muuramen, Toivakan ja Joutsan kunnan sekä Jyväskylän yliopiston kanssa.”

Sosiaali- ja terveyspalvelut, Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet, Toiminnalliset tavoitteet, sivulle 91 lisätään seuraava toiminnallinen tavoite: ”Jyväskylä lisää kevyempiä palveluasumisen ratkaisuja kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin ikäihmisille.”

Sosiaali- ja terveyspalvelut, Avoterveydenhuolto, Toiminnan painopistealueet, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, sivulle 110 tehdään seuraava tekstilisäys: ”Lisäksi tehdään selvitys ennaltaehkäisevien matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteiden toiminnan aloittamiseksi hyvinvointialueella esimerkiksi Helsingin tai Keravan mallin mukaisesti.”

28.03.2024Hallituksen ja Ay-liikkeen valtataistelua hiekkalaatikolla
24.04.2023Metsäluonnon monimuotoisuudesta
12.12.2022Kaupunginjohtajan valinta 12.12.2022
01.12.2022TA 2023 - Jyväskylä
26.09.2022KymppiR2022-ohjelmasta
19.01.2022Ei maakuntaverolle
04.01.2022Terveyspalvelut on turvattava Tikkakoskella ja Palokassa aluehallintouudistuksessa
09.12.2021Aluevaalit - palveluvaalit
04.12.2021Jyväskylän talousarvion 2022 korjaukset
30.11.2021Yksityistiet

Siirry arkistoon »