Uutiset

21.4.2018Keskusta nimesi Maakuntavaaliehdokkaita 20.4.2018Lue lisää »27.11.2017Valtuustoaloite: Uudet mahdollisuudet huomioitava rakennusjärjestyksessäLue lisää »30.8.2017Keskustan valtuustoryhmä kasvaa 28.8.2017Lue lisää »18.3.2017KSML 18.3. pääirjoitusLue lisää »16.3.2017Luotettavan laajakaistan alasajo alkaa myös JyväskylässäLue lisää »16.3.2017Jyväskylän valtuusto vailla valtaaLue lisää »9.3.2017Uudet numerot - 168Lue lisää »1.3.2017Huomioita Suur-Jyväskylän lehdessä 1.3.2017Lue lisää »26.2.2017Terveyspalveluista tiedottaminenLue lisää »

Kuka ?

Olen ehdolla Maakuntavaaleissa.


Olen olen toiminut jo useita vuosia kunnallispolitiikassa.

Minulla on laaja ja pitkä kokemus taloushallinnon alalta. Ammatiltani olen toimistopäällikkö ja työskentelen yhdessä Suomen valtion kuudessa yleissivistävästä erityisoppilaitoksessa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.

Haluan olla tekemässä koko Jyväskylästä meille kaikille turvallista ja innostavaa asuinpaikkaa, jossa meidän on hyvä elää, asua, opiskella ja yrittää. Palveluiden tulee olla helposti saatavilla kohtuullisin kustannuksin.

Arvostan perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten aktiivisuutta olla rakentamassa omaa elämää yhdessä toimien. Elämää jo enemmän nähneillä on pitkä ja arvostettava kokemus, josta meidän nuorempien tulee oppia.
Jari Colliander on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Kokemusta, osaamista on kertynyt ryhmän vetämisestä yli kymmenen vuotta ja kahdessa eri kunnassa.

Tulevaa

Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin klo 18.00 seuraavina päivinä: 20.8.2018, 1.10.2018, 29.10.2018, 26.11.2018 ja 10.12.2018.

KSML 28.9.2016: Kunnallisen päätösvallan keskittäminen heikentää kuntalaisten asemaa

28.09.2016

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitus/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6svallan-keskitt%C3%A4minen-heikent%C3%A4%C3%A4-kuntalaisten-asemaa/845649#comments

Kunnallisen päätösvallan keskittäminen heikentää kuntalaisten asemaa

 

Jyväskylän kaupunginjohtajan esitys uudesta luottamusmiesorganisaatiosta on sellainen kuin virkamiesesitykseltä saattoi odottaa. Mitä vähemmän luottamushenkilöitä on arvioimassa viranhaltijoiden työtä ja tuloksia, sen parempi. Vastaavanlaisia esityksiä nähtäneen piakkoin myös muissa Keski-Suomen kunnissa.

 

Mikä ihmeen kiire on tällä uudella esityksellä, jossa pyritään keskittämään valtaa erityisesti virkamiehille ja muutamalle luottamushenkilölle, kun tiedetään, että edellinen luottamusmies- ja palveluorganisaatio astui voimaan 1.4.2015. Kun lisäksi vasta vuoden 2019 alusta tiedämme tehtävienjaon kuntien ja maakuntahallinnon kesken niin vasta silloin on perusteita tehdä organisaatio, joka vastaa kunnan tulevia tehtäviä.

 

Kaupunginjohtajan esitys ei ole valtuutetuille tehdyn kyselyn tuloksien mukainen. Kaupunginjohtaja haluaa pienentää luottamuselimien kokoa keskittämällä enemmän valtaa harvemmille valtuutetuille. Kaupunginjohtaja ei huomioi esityksessään laajan kaupunkimme alueellisuutta. Nykyinen valtuuston koko turvaa paremmin eri kaupunginosien demokraattisen edustuksen.

 

Hyvä tavoite on se, että lautakunnat koostuisivat vain valtuutetuista tai varavaltuutetuista, mutta se ei saisi olla ehdoton vaatimus, sillä se saattaisi kaventaa joissain tilanteissa mahdollisuuksia saada lautakuntiin sen tarvitsemaa asiantuntemusta. Ammatillisesti pätevöitynyt kyvykäs tai vankan kokemuksen omaava henkilö ja joka ei olisi yltänyt valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi, jäisi lautakuntatyön ulkopuolelle.

 

Kunnan tehtävät painottuvat tulevaisuudessa lähipalveluihin ja ennalta ehkäisyyn. Tämän tulee näkyä myös lautakuntarakenteessa. Tuntuu oudolta, että Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta muutettaisiin jaostoksi. Se on ainoa lautakunta, jossa normien vähäisyydestä johtuen on runsaasti tilaa luovalle ajattelulle.

 

Tänään jo kritisoidaan kovasti kaupunginhallituksen jäsenten ja lautakuntien puheenjohtajien työtaakkaa. Niinpä esitys siitä, että tärkeimpien lautakuntien tai jopa kaikkien lautakuntien puheenjohtajat olisivat kaupunginhallituksen jäseniä kuulostaa täysin väärään suuntaa etenemiseltä. Se saattaisi myös johtaa siihen, että näihin tehtäviin voisivat osallistua lähinnä eläkeläiset, ammattiliittojen edustajat tai kaupungin palveluksessa olevat, sillä harva työantaja suhtautuisi myönteisesti työpaikalta poissaolojen lisääntymiseen. Edelleen yrittäjille uusi järjestelmä olisi mahdoton, sillä yrittäjä, joka käyttää aikaansa enenevässä määrin muuhun kuin omaan yritystoimintaansa, on pian entinen yrittäjä.

 

Keskusta ei kannata ammattipoliitikkojen esiinmarssia kuntapolitiikkaan. Kuntalaisen äänen tulee kuulua vahvana edelleen kunnallisessa päätöksenteossa. Nyt tehdyissä esityksissä palkkaa saavista luottamushenkilöistä tulisi virranhaltijoihin rinnastettavia ammattipoliitikkoja, jolloin luottamustehtävä ja -asema luottamushenkilönä saattaisi hämärtyä niin po. henkilöille kuin kuntalaisille.

 

Kuntavaalien näkökulmasta esitetty uudistus olisi demokratian toteutumisen osalta haastava. Kuntalaisten kiinnostus ja osallistumishalukkuus vaaleihin laskee, mikäli esitetty heikennys toteutuisi.

 

Yhteisten asioiden hoidossa ja päättämisessä tulee enemmänkin varmistua luottamushenkilöiden riittävän laajasta päätösvallasta kuin karsia demokratiaa kaupunginjohtajan esittämällä tavalla.

 

 

Jari Colliander

Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmä, pj

 

Pauliina Maukonen-Kärkkäinen,

Keskustan Keski-Suomen Piiri, tmj

 

Pertti Lehtomäki

Keskustan Keski-Suomen Piiri, pj

21.04.2018Keskusta nimesi Maakuntavaaliehdokkaita 20.4.2018
27.11.2017Valtuustoaloite: Uudet mahdollisuudet huomioitava rakennusjärjestyksessä
30.08.2017Keskustan valtuustoryhmä kasvaa 28.8.2017
18.03.2017KSML 18.3. pääirjoitus
16.03.2017Luotettavan laajakaistan alasajo alkaa myös Jyväskylässä
16.03.2017Jyväskylän valtuusto vailla valtaa
09.03.2017Uudet numerot - 168
01.03.2017Huomioita Suur-Jyväskylän lehdessä 1.3.2017
26.02.2017Terveyspalveluista tiedottaminen
28.09.2016KSML 28.9.2016: Kunnallisen päätösvallan keskittäminen heikentää kuntalaisten asemaa

Siirry arkistoon »