Uutiset

30.11.2021YksityistietLue lisää »26.10.2021Tuulivoimarakentamisen ympäristöluvanvaraisuudesta JyväskylässäLue lisää »26.10.2021Aluevaalit 23.1.2022 - Olen ehdollaLue lisää »26.9.2021AsterLue lisää »21.6.2021Resurssiviisas Jyväskylä 2040 ? ohjelman seurantaraporttiLue lisää »2.6.2021Jyväskylän tilinpäätös 2020Lue lisää »29.5.2021Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on uudistettavaLue lisää »24.5.2021Äänestäjät vaikean valinnan edessä?Lue lisää »19.3.2021Valtatie 4:n ns. parantaminen Tourulassa?Lue lisää »

Kuka ?

Olen olen toiminut jo useita vuosia kunnallispolitiikassa.

Minulla on laaja ja pitkä kokemus taloushallinnon alalta. Ammatiltani olen controller ja työskentelen yhdessä Suomen valtion kuudessa yleissivistävästä erityisoppilaitoksessa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.

Haluan olla tekemässä koko Jyväskylästä meille kaikille turvallista ja innostavaa asuinpaikkaa, jossa meidän on hyvä elää, asua, opiskella ja yrittää. Palveluiden tulee olla helposti saatavilla kohtuullisin kustannuksin.

Arvostan perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten aktiivisuutta olla rakentamassa omaa elämää yhdessä toimien. Elämää jo enemmän nähneillä on pitkä ja arvostettava kokemus, josta meidän nuorempien tulee oppia.
Jari Colliander on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtaja 2004-2021. Nyt 8/2021 alkaen kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.


Kokemusta, osaamista on kertynyt ryhmän vetämisestä liki 17 vuotta ja kahdessa eri kunnassa.

Tulevaa

Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin klo 18.

Uusi valtuusto alkaa kuntalain 15.1 §:n mukaisesti 1.8.2021.

Uuden valtuuston kokoukset ovat 13.12. (seminaarina).

Tuulivoimarakentamisen ympäristöluvanvaraisuudesta Jyväskylässä

26.10.2021

Palautusesitys uudelleen valmisteluun valtuustoaloitteessa tuulivoimarakentamisen ympäristöluvanvaraisuudesta Jyväskylässä

 

Viranhaltijavastauksessa todetaan: ” Kunnissa tulee noudattaa ympäristönsuojelulakia eikä lupien perusteiksi voida keksiä uusia perusteita”.

Tämän aloitteen tarkoitus ei ole keksiä uusia perusteita. Myös ELY- on OAS (Kaavoituksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma) -YVA (Ympäristövaikutusten arviointi) yhteysviranomaisena todennut että ” Hankkeen toteuttaminen edellyttää useita lupia ja päätöksiä ennen kuin hanke voidaan toteuttaa. …. Lisäksi voidaan tarvita muina lupina tai niihin rinnastettavina päätöksinä ympäristölupa, vesilain mukainen lupa, luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa, mahdolliset uusien teiden liittymäluvat, erikoiskuljetuslupa ja lentoestelupa sekä muinaismuistolain tarkoittama kajoamislupa/toimenpide” (s. 24) http://www2.jkl.fi/kaavakartat/y109/y109_yhteysviranom_lausunto_Salola_22122020.pdf

 

Tärkein syy ympäristöluvalle on se, että nyt Suomeen suunnitellaan ja kaavoitetaan rakennettavaksi suuria maatuulivoimaloita, joita ei ole vielä missään rakennettu, jolloin epävarmuustekijät kasvavat merkittävästi suuremmiksi kuin jo Suomeen rakennetuissa "pienissä" tuulivoimaloissa. Tuulivoimalarakentamisessa käytetyt melumallinnusohjeet ovat myös vanhentuneet, ja ne tulisi nopeasti saattaa ajan tasalle.

Tuulivoimaloiden ympäristöluvan tarve määräytyy pelkästään melu- ja välkevaikutusten perusteella, mutta jos ympäristölupa on todettu tarpeelliseksi, siinä säädellään myös monia muita sellaisia tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuvia seurauksia, joihin ei voida kaavoituksella ja rakennusluvilla vaikuttaa. Ympäristöluvassa annetaan sallittujen melu- ja välketasojen lisäksi määräyksiä mm. turvallisuuteen, ympäristön pilaantumiseen, jätehuoltoon ja luontovaikutuksiin liittyvistä seikoista, toiminnan tarkkailusta ja raportoinnista sekä menettelystä häiriö- ja poikkeustilanteissa, toiminnan muuttuessa ja toimintaa lopetettaessa.

Ympäristölupaa voidaan edellyttää joko ennen toiminnan aloittamista, tai toiminnan käynnistymisen jälkeen valvonnan yhteydessä ns. hallintopakkomenettelyllä. Se ei ole helppoa, kuten Luhangassa on huomattu.

Lyhyt tilannekuva Luhangasta: Kyseessä 6 tuulivoimalaa, kunkin kokonaiskorkeus 197 m ja nimellisteho 3 MW. Luhangan kunta on useiden tuulivoimaloiden melua koskevien valitusten ja asukkaiden vireillepanon johdosta sekä Vaasan hallinto- määräyksellä velvoittanut tuuliyrityksen (toiminnanharjoittajan) hakemaan Latamäen tuulivoimaloille ympäristöluvan. Tuuliyritys on kuitenkin valittanut päätöksestä. Valituksen käsittely tulee viemään vuosia, koska asia edennee vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteenkin. Vasta sen jälkeen tuuliyritys joutuu hakemaan ympäristölupaa, ja kunta joutuu suorittamaan ympäristölupakäsittelyn. Ympäristölupapäätöksestäkin tuuliyritys voi vielä valittaa. Näyttää siltä, että Luhangassa ympäristöluvan voimaansaamiseen menee vielä ainakin viisi vuotta. Tämä tarkoittaa, että aikaa kuluu niin kauan, kunnes voimalat puretaan ja tilalle pyritään rakentamaan nykyisiä huomattavasti korkeammat ja teholtaan suuremmat voimalat.

Tällainen pitkä prosessi on asukkaiden ja viranomaisten kannalta hyvin valitettava ja kallis tilanne, jonka ehkäisyyn Jyväskylässä tulee joka tapauksessa varautua, mikäli tuulivoimakaavoituksen ylipäätään voidaan katsoa mahdolliseksi edetä.

30.11.2021Yksityistiet
26.10.2021Tuulivoimarakentamisen ympäristöluvanvaraisuudesta Jyväskylässä
26.10.2021Aluevaalit 23.1.2022 - Olen ehdolla
26.09.2021Aster
21.06.2021Resurssiviisas Jyväskylä 2040 ? ohjelman seurantaraportti
02.06.2021Jyväskylän tilinpäätös 2020
29.05.2021Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on uudistettava
24.05.2021Äänestäjät vaikean valinnan edessä?
19.03.2021Valtatie 4:n ns. parantaminen Tourulassa?
21.02.2021Valta valtuustolle avoimuuden hengessä

Siirry arkistoon »