Uutiset

4.1.2022Terveyspalvelut on turvattava Tikkakoskella ja Palokassa aluehallintouudistuksessaLue lisää »9.12.2021Aluevaalit - palveluvaalitLue lisää »4.12.2021Jyväskylän talousarvion 2022 korjauksetLue lisää »30.11.2021YksityistietLue lisää »26.10.2021Tuulivoimarakentamisen ympäristöluvanvaraisuudesta JyväskylässäLue lisää »26.10.2021Aluevaalit 23.1.2022 - Olen ehdollaLue lisää »26.9.2021AsterLue lisää »21.6.2021Resurssiviisas Jyväskylä 2040 ? ohjelman seurantaraporttiLue lisää »2.6.2021Jyväskylän tilinpäätös 2020Lue lisää »

Kuka ?

Olen olen toiminut jo useita vuosia kunnallispolitiikassa.

Minulla on laaja ja pitkä kokemus taloushallinnon alalta. Ammatiltani olen controller ja työskentelen yhdessä Suomen valtion kuudessa yleissivistävästä erityisoppilaitoksessa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.

Haluan olla tekemässä koko Jyväskylästä meille kaikille turvallista ja innostavaa asuinpaikkaa, jossa meidän on hyvä elää, asua, opiskella ja yrittää. Palveluiden tulee olla helposti saatavilla kohtuullisin kustannuksin.

Arvostan perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten aktiivisuutta olla rakentamassa omaa elämää yhdessä toimien. Elämää jo enemmän nähneillä on pitkä ja arvostettava kokemus, josta meidän nuorempien tulee oppia.
Jari Colliander on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtaja 2004-2021. Nyt 8/2021 alkaen kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.


Kokemusta, osaamista on kertynyt ryhmän vetämisestä liki 17 vuotta ja kahdessa eri kunnassa.

Tulevaa

Kävelykatutapahtuma 11.12.2021.

Kävelykatu la 8.1.2022
Seppä su 9.1.2022
Kävelykatu la 15.1.2022
Kävelykatu la 22.1.2022

Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin klo 18.

Uusi valtuusto alkaa kuntalain 15.1 §:n mukaisesti 1.8.2021.

Uuden valtuuston kokoukset ovat 13.12. (seminaarina).

Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on uudistettava

29.05.2021

Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on uudistettava

 

 

Keskusta on kuluneena valtuustokautena tehnyt aloitteen rakennusjärjestyksen uudistamiseksi. Uuden valtuuston tulee ottaa asia uudelleen esiin ja kaikki mahdollisuudet on huomioitava rakennusjärjestyksessä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on uudistunut jo aikaa sitten tuoden uusia mahdollisuuksia rakentamiseen ja lupiin. Kunnat ovat saaneet enemmän työkaluja oman alueensa kehittämiseen, kun päätösvaltaa maankäytön ja rakentamisen osalta on lakimuutoksilla siirretty kunnille. Maankäyttöön, rakentamiseen ja asumiseen liittyvillä päätöksillä on suora vaikutus myös Jyväskylän elinvoimaan. Kaupungilla on suuri vastuu sääntelyn keventymisestä käytännössä.

Rakennusjärjestystä päivittämällä Jyväskylä voi reagoida nopeammin rakentamistarpeeseen ja samalla täydennysrakentaminen sekä rakennusten käyttötarkoituksen muutokset helpottuvat. Yleiskaavaa voidaan käyttää laajemmin rakennusluvan perusteena haja-asutusalueella ja rakentamista ohjaavana kaavana myös vilkkaamman rakentamisen kyläalueilla. Lisäksi kylien täydennysrakentaminen ranta-alueilla helpottuu.

Jyväskylä olisi voinut olla tässä muutoksessa mukana, mutta viranhaltijanäkemys on ollut nihkeä. Kokonaisuudessaan suunnittelutarveratkaisujen osalta toimintatapoja olisi voitu yhtenäistää, sillä mm. termi ”haitallinen yhdyskuntakehitys” on poistunut laista. Jyväskylä olisi voinut rakennusjärjestyksellään määrätä alueista, joilla vapaa-ajanasunnon olisi voinut muuttaa pysyväksi asunnoksi ilman poikkeuslupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Tätä kautta yksittäisten päätösten tarve olisi vähentynyt.

Kun lainsäädäntö tasolla sääntelyä on nyt purettu ja joustavoitettu, olisi tärkeää, että Jyväskylä huolehtii myös oman sääntelynsä keventämisestä ja yksityiskohtaisuuden karsimisesta kaavoituksessa sekä rakennusjärjestyksissä. Jyväskylän ei tule säännellä itseään kankeaksi.

Jyväskylä ei valitettavasti ole halunnut huomioida maankäyttö- ja rakennuslain tarjoamia kehitysmahdollisuuksia kuten mahdollistaa paremmin erilaiset asumisen ja elinkeinon harjoittamisen tarpeet kattavammin koko Jyväskylässä.

 

Muokkaamme jatkuvasti elinympäristöämme. Se on vireän ja elävän yhdyskunnan merkki. Muutoksen ja kehityksen on annettava tapahtua. Emme voi museoida omaa elinpiiriämme. Jyväskylän tehtävä on huolehtia siitä, että muutos on hallittua ja kokonaisuus pysyy kasassa, mutta Jyväskylä ei saa estää asukkaiden ja yritysten toimeliaisuutta. Kokonaisuutta arvioitaessa on harkittava maankäytön ja rakentamisen tarpeita, taloudellisuutta ja yhteensopivuutta. Kohtuuttomuus vaatimuksissa aiheuttaa pysähtyneisyyttä. Jyväskylän maankäytön ja rakentamisen on vastattava tarpeisiin ja tarjottava mahdollisuuksia.

Laki antaa meille nyt enemmän valtaa, vastuuta ja harkintamahdollisuuksia. Hyvällä rakentamisen sääntelyllä Jyväskylä voi houkutella uusia asukkaita, yrityksiä ja toimeliaisuutta vahvistaakseen omaa elinvoimaansa. Hyvällä sääntelyllä voidaan reagoida nopeasti muuttavaan tarpeeseen.

Rakennusjärjestyksen päivittäminen tulee nähdä keinona vahvistaa Jyväskylän elinvoimaa ja houkuttelevuutta rakentamiseen.

04.01.2022Terveyspalvelut on turvattava Tikkakoskella ja Palokassa aluehallintouudistuksessa
09.12.2021Aluevaalit - palveluvaalit
04.12.2021Jyväskylän talousarvion 2022 korjaukset
30.11.2021Yksityistiet
26.10.2021Tuulivoimarakentamisen ympäristöluvanvaraisuudesta Jyväskylässä
26.10.2021Aluevaalit 23.1.2022 - Olen ehdolla
26.09.2021Aster
21.06.2021Resurssiviisas Jyväskylä 2040 ? ohjelman seurantaraportti
02.06.2021Jyväskylän tilinpäätös 2020
29.05.2021Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on uudistettava

Siirry arkistoon »