Uutiset

1.12.2022TA 2023 - JyväskyläLue lisää »26.9.2022KymppiR2022-ohjelmastaLue lisää »19.1.2022Ei maakuntaverolleLue lisää »4.1.2022Terveyspalvelut on turvattava Tikkakoskella ja Palokassa aluehallintouudistuksessaLue lisää »9.12.2021Aluevaalit - palveluvaalitLue lisää »4.12.2021Jyväskylän talousarvion 2022 korjauksetLue lisää »30.11.2021YksityistietLue lisää »26.10.2021Tuulivoimarakentamisen ympäristöluvanvaraisuudesta JyväskylässäLue lisää »26.10.2021Aluevaalit 23.1.2022 - Olen ehdollaLue lisää »

Kuka ?

Olen olen toiminut jo useita vuosia kunnallispolitiikassa.

Minulla on laaja ja pitkä kokemus taloushallinnon alalta. Ammatiltani olen controller ja työskentelen yhdessä Suomen valtion kuudessa yleissivistävästä erityisoppilaitoksessa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.

Haluan olla tekemässä koko Jyväskylästä meille kaikille turvallista ja innostavaa asuinpaikkaa, jossa meidän on hyvä elää, asua, opiskella ja yrittää. Palveluiden tulee olla helposti saatavilla kohtuullisin kustannuksin.

Arvostan perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten aktiivisuutta olla rakentamassa omaa elämää yhdessä toimien. Elämää jo enemmän nähneillä on pitkä ja arvostettava kokemus, josta meidän nuorempien tulee oppia.
Jari Colliander on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtaja 2004-2021. Ryhmän varapuheenjohtaja 2/2022 alkaen.

Nyt 8/2021 alkaen kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja.


Kokemusta, osaamista on kertynyt ryhmän vetämisestä liki 18 vuotta ja kahdessa eri kunnassa.

Tulevaa

Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin klo 18 12.12.


2023: 23.1., 20.2., 20.3., 24.4., 29.5. ja 12.6.

Tourulan eritasoliittymien poisto?

09.02.2021

Valtatie 4:n parantaminen Tourulassa?

 

Tourulan etl:n (eritasoliittymän) poistaminen on vaikutuksiltaan erittäin merkittävä, kauaskantoinen ja kyseenalainen ehdotus. Se on sopimaton kaupunkirakenteeseen nähden.

 

Valtion tiesuunnitelman tulee olla kaavan mukainen. Yleiskaavassa on merkitty uusi eritasoliittymä Kankaan alueen kohdalle (Seppälä, Merasin, Minimani), mutta Tourulan eritasoliittymää yleiskaavaan ei ole merkitty ollenkaan, vaikka se on kaupungin tärkein ja vilkkain eritasoliittymä valtakunnallisen päätien ja kaupungin pääkadun välillä.

 

Valtakunnalliselta päätieltä tulee liikenne johtaa kaupungin pääkaduille Tourulan-  Seppälän- Lohikosken- ja Laukaantielle ja niiltä edelleen sujuvasti ja turvallisesti eri alueiden kokooja- liike- ja asuntokaduille. Nyt näytetään suunnittelevan suoraan ja ainoastaan valtakunnalliselta pääväylältä keskustan laajenemisalueina toimiville Kankaan-Seppälän liikekadulle Vasarakadulle, joka tulisi toimimaan alueen "kauppakatuna" sekä reittinä Kankaan asuntoalueelle.

 

Kaupungin päätieverkko ontuu pahasti ilman Tourulan eritasoliittymää. Se on kaupungin tärkein, vilkkain ja eniten käytetty liittymä. Vaikka yleiskaava ei estäkään Tourulan eritasoliittymän säilyttämistä eikä tiesuunnitelman

hyväksymistä sen osalta, olisi selvyyden vuoksi hyödyllistä merkitä se yleiskaavaan. Vain Tourulantie-Seppäläntie ja Taulumäentie-Lohikoskentie-Laukaantie ovat sellaisia pääkatuja/-teitä, joille voi ja pitää johtaa valtakunnalliselta päätietieltä poikkeava liikenne edelleen johdettavaksi kokoojakaduille ja tonttikaduille.

Suurin osa valtakunnan päätieverkolta poistuvasta liikennemäärästä poistuu Tourulan eritasoliittymästä ja pienempi osa liikenteestä poistuu Merasimen eritasoliittymästä edelleen Kankaan ja Seppälän alueen "kauppakadulle"

Vasarakadulle. Molempia liittymiä tarvitaan.

 

Tourulantie- Seppäläntie täyttää pääkadun edellytykset ja sille voi johtaa vt4:ltä poistuvan liikenteen:

- 2 + 2 kaistaa + ryhmityskaistat + keskikaista

- liikennevalot

- erilliset kevyen liikenteen väylät

- ei juurikaan tonttiliittymiä

 

Vasarakatu on liikekatu, keskustan laajenemisalueen "kauppakatu", joka ei täytä pääkadun edellytyksiä eikä sille voi johtaa kuin osan

- 1+1 kaistaa

- useita kiertoliittymiä

- kevyen liikenteen väylä ajoradan vieressä reunakivellisenä

- runsaasti tonttiliittymiä kadulle.

Merasin

- Vasarakadulta tultaessa jyrkkä mutka

- lähestyttäessä liikennevaloja pituuskaltevuus noin 6% --> talvisin liukkausongelmia varsinkin rekoilla ja jakeluautoilla

 

 

Ei ole järkevää ja kustannustehokasta purkaa Tourulan eritasoliittymiä, jotka ovat toimineet hyvin ja ovat hyvässä kunnossa. Ei myöskään ole järkevää muuttaa ja rakentaa Vasarakatua Seppäläntien kaltaisesti 2+2 kaistaiseksi, poistaa tonttiliittymät ja rakentaa liikennevaloja.

 

Onko järkevää ohjata valtaväylältä purkautuvaa liikennettä Kankaan asutusalueen sisään, jossa ei ole olemassa liikenteelle vaadittavaa tiestöä?  Ajatukset estää ajo liikenneopastuksilla Kankaan katuverkkoon ei ole perusteltua ja järkevää.

 

Suunnitelmassa ei ole otettu huomioon Seppälän ja Aholaidan alueella olevia yrityksiä ja niiden saavutettavuutta. Liikenteellinen saavutettavuus heikkenee suunnitelmalla oleellisesti. Suunnitelma aiheuttaa lukuisten yritysten päätyvän ” Vilenin ” yrityksiksi, huonon saavutettavuuden seurauksena.

 

 

 

Ei ole perusteltua väittää, että Tourulan eritasoliittymän säilyttäminen olisi yleiskaavan vastaista ja miksi se estäisi tiesuunnitelman hyväksymisen? 

 

- Yleiskaavassa ovat Aholaidan ja Lohikosken eritasoliittymät merkitty mustalla ympyrällä "olemassa oleviksi valtatien eritasoliittymiksi" ja Merasimen liittymä (Kangas-Seppälä) on merkitty punaisella ympyrällä "suunnitelluksi valtatien eritasoliittymäksi".

 

- Tourulan eritasoliittymä ei ole merkitty yleiskaavassa "olemassa olevaksi valtatien eritasoliittymäksi" vaikka se tosiasiallisesti sellaisena on jo olemassa. Sen ramppeja ei myöskään ole yleiskaavassa millään merkinnällä merkitty poistettavaksi. Sen vuoksi kiinteistönomistajat, tienkäyttäjät ja kuntalaiset eivät ole huomanneet/ ymmärtäneet, eivätkä osanneet tehdä yleiskaavasta sellaista johtopäätelmää, että kaupungin tärkeimmät ja eniten käytetyt eritasoliittymät Tourulassa oltaisiin poistamassa.

 

Lienee totta, että ELY toteuttaa kaupungin hyväksymää suunnitelmaa ja kaavaa. Siksi on tärkeää, että kaupungin lausunnossa ehdottomasti säilytetään nykyiset Tourulan eritasoliittymät. Nyt esitetyn suunnitelman mahdollisesti toteutuessa, vaikutukset kostautuvat seuraavaksi vuosisadaksi. Tällaista virhettä ei saa tehdä.

 

Mikään ei estä Merasimen liittymän rakentamista. Sillä parannetaan liikkumisen, liikenteen ja yritysten saavutettavuutta Tourulan ja Kankaan alueilla.

 

Jari Colliander

valtuutettu

Keskustan valtuustoryhmän pj

01.12.2022TA 2023 - Jyväskylä
26.09.2022KymppiR2022-ohjelmasta
19.01.2022Ei maakuntaverolle
04.01.2022Terveyspalvelut on turvattava Tikkakoskella ja Palokassa aluehallintouudistuksessa
09.12.2021Aluevaalit - palveluvaalit
04.12.2021Jyväskylän talousarvion 2022 korjaukset
30.11.2021Yksityistiet
26.10.2021Tuulivoimarakentamisen ympäristöluvanvaraisuudesta Jyväskylässä
26.10.2021Aluevaalit 23.1.2022 - Olen ehdolla
26.09.2021Aster

Siirry arkistoon »