Uutiset

21.6.2021Resurssiviisas Jyväskylä 2040 ? ohjelman seurantaraporttiLue lisää »2.6.2021Jyväskylän tilinpäätös 2020Lue lisää »29.5.2021Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on uudistettavaLue lisää »24.5.2021Äänestäjät vaikean valinnan edessä?Lue lisää »19.3.2021Valtatie 4:n ns. parantaminen Tourulassa?Lue lisää »21.2.2021Valta valtuustolle avoimuuden hengessäLue lisää »11.2.2021Avoimuutta Jyväskylän päätöksentekoonLue lisää »9.2.2021Tourulan eritasoliittymien poisto?Lue lisää »7.2.2021Kuntavaalit eivät ole eduskuntavaalitLue lisää »

Kuka ?

Olen olen toiminut jo useita vuosia kunnallispolitiikassa.

Minulla on laaja ja pitkä kokemus taloushallinnon alalta. Ammatiltani olen controller ja työskentelen yhdessä Suomen valtion kuudessa yleissivistävästä erityisoppilaitoksessa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.

Haluan olla tekemässä koko Jyväskylästä meille kaikille turvallista ja innostavaa asuinpaikkaa, jossa meidän on hyvä elää, asua, opiskella ja yrittää. Palveluiden tulee olla helposti saatavilla kohtuullisin kustannuksin.

Arvostan perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten aktiivisuutta olla rakentamassa omaa elämää yhdessä toimien. Elämää jo enemmän nähneillä on pitkä ja arvostettava kokemus, josta meidän nuorempien tulee oppia.
Jari Colliander on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtaja 2004-2021.

Kokemusta, osaamista on kertynyt ryhmän vetämisestä liki 17 vuotta ja kahdessa eri kunnassa.

Tulevaa

Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin klo 18.

Kevät 2021: 21.6.

Uusi valtuusto alkaa kuntalain 15.1 §:n mukaisesti 1.8.2021.

Uuden valtuuston 1. kokous 2.8.2021. Seuraavat ovat 30.8., 27.9., 25.10., 8.11., 29.11, ja 13.12.

Vastaus valtuustokysymykseen 3.2.2020

04.02.2020

VT4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski

Kuinka Jyväskylä huomioi, hyödyntää ja hyväksikäyttää tämän investoinnin alueen kehittämisessä, myös

Palokan, Puuppolan ja Tikkakosken alueella?

VT4 Kirri-Tikkakoski-hanke oli pitkään sekä maakunnan että kaupungin edunvalvonnan tärkeä kohde.

Toteutussopimuksessa valtion rahoitus on 139 M€ ja kaupungin yhteensä 2, 9 M€. Hankkeen merkitys on koko prosessin ajan nähty ennen kaikkea liikenteellisenä. Mutta moottoritien toteuttamiseen valmistautuminen ei ole ollut vain liikennesuunnittelua vaan myös maankäytön suunnittelua. Kirri-Tikkakoski-yhteyden parantamiseen valmistautuminen on kuulunut yleiskaavojen keskeiseen sisältöön jo pitkään, myös osana vuonna 2014 hyväksyttyä Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa ja sen pohjalta suuntautunutta maanhankintaa.

Hankkeen hyödyt ovat ennen kaikkea liikenteellisiä mutta myös elinkeinopoliittisia. Lähivuosien tärkein, aivan uusia mahdollisuuksia luova maankäytöllinen hanke, jolla on myös elinkeinopoliittista merkitystä, tulee olemaan marraskuussa hyväksyttyyn kaavoitusohjelmaan sisältyvä Lintukankaan yritysalueen asemakaavoitus. Kaupunki on myös varautunut pitkällä aikajänteellä yleiskaavallisin työpaikka-aluevarauksin myös lähempänä Tikkakosken taajamaa.

Palokan suunnalla hankkeen yhteydessä tehtävät työt lisäävät liikenneverkon toimintavarmuutta ja turvallisuutta huomattavasti sekä Palokanorrella että koko välillä Kirri-Tikkakoski. Myös kevyen liikenteen olosuhteet paranevat. Liikenneverkon toimintavarmuus mahdollistaa myös Läntisen Palokan tulevan kehityksen.

Asuminen on yleiskaavassa linjattu suuntautuvan nauhamaisesti joukkoliikenteen parhaan palvelutason linjoja noudatellen. Kirri-Tikkakoski-hanke parantaa muun muassa melusuojausta asuinalueiden suuntaan, mitä on pitkään toivottu ja minkä voi olettaa lisäävän esimerkiksi Matinmäentien alueelle jo kaavoitettujen tonttien haluttavuutta. 

Miten Jyväskylä aikoo edistää lentoaseman olemassa olon hyödyntämistä esim. Tikkakoskella?

Kaupungilla on jatkuva keskusteluyhteys kaikkiin lentoasemalla toimiviin ja sen toiminnasta hyötyä saaviin tahoihin, myös yrityksiin.

Hyvät veto- ja pitovoimat ovat tärkeitä. Miten vastataan naapurikuntien edukkaisiin tonttihintoihin Jyväskylän rajan tuntumassa?

Jyväskylä pitää monin tavoin huolta veto- ja pitovoimastaan. Seudullisesti on ollut selvästi näkyvissä se, että asukkaat arvostavat yhä painokkaammin esimerkiksi palveluiden läheisyyttä asuinpaikkaa valitessaan.

Viime vuonna Jyväskylä oli ainoa kunta Keski-Suomessa, jonka väestö lisääntyi. Tonttien hinnat viestivät myös kysynnästä. Tonttien menekkiä ja rakentamista seurataan vuosittain myös kuntarajojen yli. Oikeaa hintatasoa arvioidaan säännöllisesti ja hinnoittelusta päätetään kaupunkirakennelautakunnassa. Jyväskylä huolehtii pitkäjänteisin toimin siitä, että kaupungilla itsellään on roolia ja tontteja tarjolla, viihtyisiltä asuinalueilta eri puolilla Jyväskylää ja erityisesti alueilta, joille on kysyntää.

21.06.2021Resurssiviisas Jyväskylä 2040 ? ohjelman seurantaraportti
02.06.2021Jyväskylän tilinpäätös 2020
29.05.2021Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on uudistettava
24.05.2021Äänestäjät vaikean valinnan edessä?
19.03.2021Valtatie 4:n ns. parantaminen Tourulassa?
21.02.2021Valta valtuustolle avoimuuden hengessä
11.02.2021Avoimuutta Jyväskylän päätöksentekoon
09.02.2021Tourulan eritasoliittymien poisto?
07.02.2021Kuntavaalit eivät ole eduskuntavaalit
21.12.2020Salolan tuulivoimahanke

Siirry arkistoon »