Uutiset

21.6.2021Resurssiviisas Jyväskylä 2040 ? ohjelman seurantaraporttiLue lisää »2.6.2021Jyväskylän tilinpäätös 2020Lue lisää »29.5.2021Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on uudistettavaLue lisää »24.5.2021Äänestäjät vaikean valinnan edessä?Lue lisää »19.3.2021Valtatie 4:n ns. parantaminen Tourulassa?Lue lisää »21.2.2021Valta valtuustolle avoimuuden hengessäLue lisää »11.2.2021Avoimuutta Jyväskylän päätöksentekoonLue lisää »9.2.2021Tourulan eritasoliittymien poisto?Lue lisää »7.2.2021Kuntavaalit eivät ole eduskuntavaalitLue lisää »

Kuka ?

Olen olen toiminut jo useita vuosia kunnallispolitiikassa.

Minulla on laaja ja pitkä kokemus taloushallinnon alalta. Ammatiltani olen controller ja työskentelen yhdessä Suomen valtion kuudessa yleissivistävästä erityisoppilaitoksessa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.

Haluan olla tekemässä koko Jyväskylästä meille kaikille turvallista ja innostavaa asuinpaikkaa, jossa meidän on hyvä elää, asua, opiskella ja yrittää. Palveluiden tulee olla helposti saatavilla kohtuullisin kustannuksin.

Arvostan perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten aktiivisuutta olla rakentamassa omaa elämää yhdessä toimien. Elämää jo enemmän nähneillä on pitkä ja arvostettava kokemus, josta meidän nuorempien tulee oppia.
Jari Colliander on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtaja 2004-2021.

Kokemusta, osaamista on kertynyt ryhmän vetämisestä liki 17 vuotta ja kahdessa eri kunnassa.

Tulevaa

Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin klo 18.

Kevät 2021: 21.6.

Uusi valtuusto alkaa kuntalain 15.1 §:n mukaisesti 1.8.2021.

Uuden valtuuston 1. kokous 2.8.2021. Seuraavat ovat 30.8., 27.9., 25.10., 8.11., 29.11, ja 13.12.

Saarenmaan koulun tulee jatkua

21.12.2018

Kaupunginhallitus

Asia: Saarenmaan koulun lakkauttaminen

 

Saarenmaan koululle tulee antaa mahdollisuus jatkaa toimintaansa esiopetuksen ja 1-4 –luokkalaisten kyläkouluna.

Saarenmaan koulu on hyvä esimerkki lähipalveluiden merkityksestä kyläyhteisölle. Koulu on merkityksellinen niin historian, turvallisuuden ja luonnon läheisyyden vuoksi. Koulun tiloja käytetään kyläläisten harrastustiloina ja pihalla olevaa kenttää esimerkiksi lasten ja nuorten liikuntaharrastuspaikkana. Koulu tarjoaa kylällä asuville kulttuuri- ja liikuntaharrastuspaikan.

Selvityksen mukaan oppilaiden koulumatkaan käytettävä aika tulee pääsääntöisesti kasvamaan, jos koulu lakkautetaan. Vaarana on, että lakisääteinen matka-aika (2,5 h/ päivä) ylittyy. Vaikka lakisääteinen raja ei ylittyisi, mielestämme yli 2 h/ päivässä on liian pitkä aika alakoululaisella koulumatkaan käytetyksi ajaksi koulupäivän päälle. Jyväskylän ei tule hajottaa kasvavaa ja kehittyvää kylää jakamalla yhteisön lapset eri kouluihin.

Valtuusto päätti poistaa subjektiivisen päivähoidon rajauksen. Sen vaikutuksia Länsi-Palokan ja koko kaupungin varhaiskasvatuksen palvelukysyntää ei tunneta. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kaupunki voi tarvittaessa lisätä merkittävästi varhaiskasvatuspaikkoja. Lautakunnalle esitettiin, että tarvittaessa Savulahden päiväkotikoulua voidaan laajentaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Rakennuskustannusten arvioidaan olevan noin 1,5 miljoonaa euroa. Resurssiviisauden näkökulmasta on järkevämpää ja taloudellisesti kannattavampaa vastata mahdollisesti lyhytaikaiseen kysynnän kasvuun säilyttämällä Saarenmaan koulu ja käyttämällä Savulahdessa säästyviä tiloja mahdollisiin Länsi-Palokan varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Saarenmaan koululla oppilasmäärät eri vuosiluokilla vaihtelevat suuresti. Se on ajoittain aiheuttanut haasteita, kun oppilaita on sijoitettu muihin kouluihin esimerkiksi viidennelle luokalle. Sama haaste olisi edessä, jos vaihteleva oppilasmäärä sijoitettaisiin Savulahden kouluun. Saarenmaan koulussa opetus toteutetaan yhdysluokissa, mikä tasoittaa eri vuosiluokkien oppilasmäärien vaihteluita.

Savulahti 1 ja 2 eivät ole vielä rakentuneet emmekä voi tietää millaisia asukkaita alueelle muuttaa. Jos lakkautamme Saarenmaan koulun, olemme pian tilanteessa, jossa Palokassa ollaan tällä hetkellä Mannisenmäen nopean rakentumisen myötä. Koulut pullistelevat ja uutta tilaa tarvitaan, vaikka laajennukset ja peruskorjaukset on tehty alle 10 vuotta sitten sekä Mankolassa (v. 2013) että Keski-Palokassa (v. 2011). Asiaa voidaan tarkastella uudelleen alueiden valmistumisen myötä. Kaavoituksella voimme ohjata asutusta myös Saarenmaalle, jotta koulun säilyttämiselle löytyy perustelut myös silloin.  Jyväskylää on kehittävä tasapuolisemmin. Kaikki eivät halua asua räystäs räystäässä kiinni. Myös maaseutumaiset elinkeinot tulee voida mahdollistaa.

Saarenmaan koulun vuotuinen laskennallinen tilavuokra on noin 100 000 euroa vuodessa. Käytännössä tilan ylläpito ei aiheuta kaupungille näin suuria kuluja, vaan iso osa sisäisestä vuokrasta on erilaisia vyörytyksiä. Epäilemme, että koulun lakkauttaminen ei siten todellisuudessa vähennä kaupungin kuluja esitettyä määrää. Edelleen Saarenmaan koululla ei ole välitöntä korjaustarvetta eikä sisäilmaongelmaa.

Kaupunkistrategiassa kohdassa ”Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat” todetaan seuraavasti:

1)       Lisäämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen.

2)       Tuemme asukkaiden osallistumista ja lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia.

3)       Edistämme asukkaiden yhdenvertaisuutta ja otamme huomioon kulttuurisen moninaisuuden.

4)       Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko Jyväskylässä.

5)       Vahvistamme yhteisöllisyyttä, tuemme harrastustoimintaa ja vähennämme yksinäisyyttä.

6)       Edistämme kulttuurin ja taiteen moni-ilmeisyyttä.

Mielestämme Saarenmaan koulun lakkauttaminen ei toteuta edellä mainittuja teemoja.

Pieni koulu on erinomainen ympäristö etenkin lapsille, joille on oppimisvaikeuksia. Kyläkoululla myös luonto on lähellä ja nykyisen opetussuunnitelman toteuttaminen on luontevaa.

Jyväskylän kaupungin on taattava erikokoisten kouluyksiköiden säilyttäminen kunnan alueella. Oppilaiden tarpeet ovat erilaisia, on taattava, että kunnassa on mahdollista opiskella myös pienemmissä oppimisryhmissä.

Saarenmaan koulu lakkautuksella saadaan aikaan enemmän pahaa kuin lakkautuksesta saatu kuviteltu hyöty.

21.06.2021Resurssiviisas Jyväskylä 2040 ? ohjelman seurantaraportti
02.06.2021Jyväskylän tilinpäätös 2020
29.05.2021Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on uudistettava
24.05.2021Äänestäjät vaikean valinnan edessä?
19.03.2021Valtatie 4:n ns. parantaminen Tourulassa?
21.02.2021Valta valtuustolle avoimuuden hengessä
11.02.2021Avoimuutta Jyväskylän päätöksentekoon
09.02.2021Tourulan eritasoliittymien poisto?
07.02.2021Kuntavaalit eivät ole eduskuntavaalit
21.12.2020Salolan tuulivoimahanke

Siirry arkistoon »