Uutiset

24.11.2020HIPPOS 23.11.2020Lue lisää »26.10.2020Matti Nykäsen muistomerkkiLue lisää »12.10.2020Rakentaminen VesankaanLue lisää »4.2.2020Vastaus valtuustokysymykseen 3.2.2020Lue lisää »30.1.2020Valtuustokysymys 3.2.2020Lue lisää »17.11.2019Saarenmaan kouluLue lisää »1.9.2019Kuikan rakentaminen edistyyLue lisää »21.12.2018Saarenmaan koulun tulee jatkuaLue lisää »10.12.2018Keskustan ponsi hyväksyttiin yksmielisesti 10.12.2018Lue lisää »

Kuka ?

Olen olen toiminut jo useita vuosia kunnallispolitiikassa.

Minulla on laaja ja pitkä kokemus taloushallinnon alalta. Ammatiltani olen controller ja työskentelen yhdessä Suomen valtion kuudessa yleissivistävästä erityisoppilaitoksessa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.

Haluan olla tekemässä koko Jyväskylästä meille kaikille turvallista ja innostavaa asuinpaikkaa, jossa meidän on hyvä elää, asua, opiskella ja yrittää. Palveluiden tulee olla helposti saatavilla kohtuullisin kustannuksin.

Arvostan perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten aktiivisuutta olla rakentamassa omaa elämää yhdessä toimien. Elämää jo enemmän nähneillä on pitkä ja arvostettava kokemus, josta meidän nuorempien tulee oppia.
Jari Colliander on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja Keskustan Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Kokemusta, osaamista on kertynyt ryhmän vetämisestä yli neljätoista vuotta ja kahdessa eri kunnassa.

Tulevaa

Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin klo 18.

Syksy 2020: 7.12.

Kevät 2021: 18.1., 22.2., 22.3., 3.5. ja 31.5.

Uusi valtuusto alkaa kuntalain 15.1 §:n mukaisesti 1.6.2021.

Uuden valtuuston 1. kokous 7.6.2021.

Valtuustoaloite: Uudet mahdollisuudet huomioitava rakennusjärjestyksessä

27.11.2017

Uudet mahdollisuudet huomioitava rakennusjärjestyksessä

 

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tehty viimeisen kuluneen kahden vuoden aikana useita muutoksia. Kunnat ovat saaneet enemmän työkaluja oman alueensa kehittämiseen, kun päätösvaltaa maankäytön ja rakentamisen osalta on lakimuutoksilla siirretty niille. Maankäyttöön, rakentamiseen ja asumiseen liittyvillä päätöksillä on suora vaikutus kuntien myös Jyväskylän elinvoimaan. Kaupungilla on suuri vastuu sääntelyn keventymisestä käytännössä.

Asemakaavaa voi muuttaa jatkossa vanhentuneen yleiskaavan estämättä ja myös vaiheittain. Näin Jyväskylä voi reagoida nopeammin rakentamistarpeeseen ja täydennysrakentaminen sekä rakennusten käyttötarkoituksen muutokset helpottuvat. Yleiskaavaa voidaan käyttää laajemmin rakennusluvan perusteena haja-asutusalueella. Yleiskaavaa voidaan käyttää rakentamista ohjaavana kaavana myös vilkkaamman rakentamisen kyläalueilla. Lisäksi kylien täydennysrakentaminen ranta-alueilla helpottuu.

Jyväskylä voi jatkossa rakennusjärjestyksellään määrätä alueista, joilla vapaa-ajanasunnon voi muuttaa pysyväksi asunnoksi ilman poikkeuslupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Kokonaisuudessaan suunnittelutarveratkaisujen osalta toimintatapoja yhtenäistettiin ja termi ”haitallinen yhdyskuntakehitys” poistui laista. Olemassa olevaan asuntoon tai maaseutuyritykseen voi talousrakennuksen rakentaa helpommin. Jyväskylä voi jatkossa tehdä myös alueellisen suunnittelutarveratkaisun, jolloin yksittäisten päätösten tarve vähenee. Maisematyöluvan soveltamisalaa on rajattu.

Muokkaamme jatkuvasti elinympäristöämme. Se on vireän ja elävän yhdyskunnan merkki. Muutoksen ja kehityksen on annettava tapahtua. Emme voi museoida omaa elinpiiriämme. Jyväskylän tehtävä on huolehtia siitä, että muutos on hallittua ja kokonaisuus pysyy kasassa, mutta Jyväskylä ei saa estää asukkaiden ja yritysten toimeliaisuutta. Kokonaisuutta arvioitaessa on harkittava maankäytön ja rakentamisen tarpeita, taloudellisuutta ja yhteensopivuutta. Kohtuuttomuus vaatimuksissa aiheuttaa pysähtyneisyyttä. Jyväskylän maankäytön ja rakentamisen on vastattava tarpeisiin ja tarjottava mahdollisuuksia.

Kun lainsäädäntö tasolla sääntelyä on nyt purettu ja joustavoitettu, on tärkeää, että Jyväskylä huolehtii myös oman sääntelynsä keventämisestä ja yksityiskohtaisuuden karsimisesta kaavoituksessa sekä rakennusjärjestyksissä. Jyväskylän ei tule säännellä itseään kankeaksi. Laadittaviin kaavoihin ei tule sisällyttää yksityiskohtaisuutta, jotta joustoa jää erilaisille ratkaisuille ja lupavaiheessa voidaan suorittaa harkintaa.

Jyväskylän on otettava tarkasteluun rakennusjärjestyksensä sekä muut maankäytön ja rakentamisen toimintatavat. Laki antaa meille nyt enemmän valtaa, vastuuta ja harkintamahdollisuuksia. Hyvällä rakentamisen sääntelyllä Jyväskylä voi houkutella uusia asukkaita, yrityksiä ja toimeliaisuutta vahvistaakseen omaa elinvoimaansa. Hyvällä sääntelyllä voidaan reagoida nopeasti muuttavaan tarpeeseen. Rakennusjärjestyksen päivittäminen tulee nähdä keinona vahvistaa Jyväskylän elinvoimaa ja houkuttelevuutta rakentamiseen.

Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että Jyväskylän tulee rakennusjärjestyksen muutosprosessissa päivittää ja huomioida maankäyttö- ja rakennuslain tarjoamat kehitysmahdollisuudet kuten huomioida erilaiset asumisen ja elinkeinon harjoittamisen tarpeet paremmin ja kattavammin koko Jyväskylässä. Esitämme samalla, että päättäjille ja viranhaltijoille järjestetään koulutusta em. laista.

24.11.2020HIPPOS 23.11.2020
26.10.2020Matti Nykäsen muistomerkki
12.10.2020Rakentaminen Vesankaan
04.02.2020Vastaus valtuustokysymykseen 3.2.2020
30.01.2020Valtuustokysymys 3.2.2020
17.11.2019Saarenmaan koulu
01.09.2019Kuikan rakentaminen edistyy
21.12.2018Saarenmaan koulun tulee jatkua
10.12.2018Keskustan ponsi hyväksyttiin yksmielisesti 10.12.2018
02.12.2018Pysäköinninvalvonnasta Jyväskylässä

Siirry arkistoon »